نکات کاربردی مربوط به مهریه و وراثت در نکاح موقت

۱ – اشاره : در ازدواج موقت یا صیغه به اصطلاح مردم ، رعایت دو شرط ضروری است : یکی تعیین مدت و دیگری تعیین مهریه ، اگر در ازدواج موقت مهریه ذکر نشود ان عقد باطل است .

Advertisement

انواح نکاح

نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است : نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می گویند .

Advertisement

نکاح موقت در عمل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و در طی زمان از اهمیت آن در جامعه ما کاسته شده است نکاح موقت از ویژگی های مذهب تشیع است و در فقه عامه آنرا معتبر نمی شناسند . در کشور های غربی نیز از این مقوله سخنی به میان نیامده است .

متعه مانع فحشاء و فساد است . در اجتماعی که متعه به رسمیت شناخته نشده است چون ازدواج دائم همیشه ممکن نیست ، روابط آزاد بین مردم گسترش می یابد و فحشاء و فساد توسعه پیدا می کند . علاوه بر این روابط آزاد زن و مرد در جامعه دارای هیچ گونه نظم و انضباطی نیست و تعهدی برای اشخاص ایجاد نمی کند این روابط ناراحتی های روحی و جسمی بسیاری به بار می آورد اما عقد منقطع دارای نظم و قاعده است و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند که به مراتب بهتر از روابط آزاد است .

Advertisement

مزیت های عقد منقطع

از جمله مزیت های عقد منقطع سرنوشت بچه ایست که گاها ممکن است حاصل این عقد باشد . فرزند یا فرزندان ناشی از عقد موقت دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر و مادر مکلفند در نگهداری و تربیت آنها بکوشند .

Advertisement

پرسش : آیا مهریه زوجه غیر دائم همانند زوجه دایم عند المطالبه می باشد ؟ برای مثال زنی که به مدت ۵ سال با ۵۰ سکه به عقد موقت مردی در می آید آیا می تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت کند ؟

پاسخ : بله ، می تواند و از این حیث فرقی با نکاح ندارند .

از مجموعه مقالات سجاد عروجی وکیل پایه یک دادگستری ، در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل خانواده با ما در تماس باشید.

Advertisement
Illustration for article titled نکات کاربردی مربوط به مهریه و وراثت در نکاح موقت

موسسه حقوقی

Share This Story

Get our newsletter